Het Fries museum

Museum in Friesland

Het Fries Museum is een museum in de stad Leeuwarden. Het museum heeft een uitgebreide collectie, organiseert verschillende tentoonstellingen en een uitgebreid activiteitenprogramma. In hetzelfde gebouw zijn ook het Fries Verzetsmuseum en Slieker Film gevestigd.

Ontstaan van Het Museum

De Grote Historische Tentoonstelling van 1877 in Stadhouderlijk Hof was zo’n succes dat het Provinciaal Friesche Genootschap ter Beoefening van Friesche Geschiedenis, Oudheden en Taalkunde naar Eysingahuis aan de Koningsstraat kon verhuizen. Het museum werd op 13 april 1881 door de vereniging geopend. Aanvankelijk heette het museum eerst Het Museum. In de jaren 1992 tot 1997 werden werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot het ontwerp en de uitvoering van de uitbreiding en renovatie van het museum. De uitbreiding van architect Gunnar Daan betreft twee kleine bouwvolumes aan beide zeiden van de Turfmarkt. De museumgebouwen aan weerszijden van de straat waren verbonden door een tunnel onder de straat. Er waren ook interne renovaties. In 2006 vierde het Fries museum zijn 125-jarig bestaan.

Wilhelminaplein

Architect Abe Bonnema (1926-2001) liet na zijn overlijden 18 miljoen euro na aan het Fries Museum voor een nieuw gebouw aan het Wilhelminaplein (Zaailand). Het ontwerp moest van de architect Hubert-Jan Henket zijn. Over het nieuwe gebouw werd een referendum gehouden, waarbij de overgrote meerderheid van de kiezers tegen het nieuwe gebouw stemde. De uitslag van dit referendum was conform de referendumverordening echter nietig, omdat niet was voldaan aan de eis dat ten minste 30% van de stemgerechtigden tegen (of voor) moet stemmen voor een geldig resultaat. Eind 2007 is het Fries Museum voor een korte tijd uit het grote bouwproject Nieuw Zaailand omdat de subsidie-eisen die door deadlines voor de oplevering van het casco werden gesteld niet gehaald konden worden. De bouw is gestart in 2010. Het gebouw is in 2012 opgeleverd. De inrichting van het nieuwe museumgebouw heeft een jaar geduurd. Op 13 september 2013 opende Koningin Máxima het nieuwe Fries Museum.

Museumprijs

Het Fries Museum is in 2015 de winnaar van de BankGiro Loterij Museumprijs geworden. In 2018 kreeg het museum voor de tentoonstelling Alma-Tadema, klassieke verleiding de Global Fine Art Award.

Missie van het Fries museum

Het Fries Museum vergroot de waardering voor kunst en geschiedenis uit en in Friesland. Bewoners en bezoekers worden op een persoonlijke en dynamische manier betrokken bij de authentieke cultuur van Friesland in de wereld van vandaag en morgen.

Visie van het Fries museum

Friesland is de erfgenaam van een veel grotere Europese cultuur, die zich uitstrekte van Frankrijk tot Scandinavië. Het Fries Museum legt op een actuele manier de verbinding tussen de culturele heuvel die Friesland nu is en de wereld rondom Friesland. Deze houding is gebaseerd op de intrinsieke waarde en kwaliteiten van cultuur: naast de maatschappelijke effecten ook de verbindende, educatieve en economische waarde. Het Fries Museum helpt Friezen en bezoekers van Friesland om de wereld beter te begrijpen. Op basis van erfgoed uit het verleden is het museum een ​​spiegel voor de samenleving en een laboratorium voor wat de Friese samenleving in de toekomst kan zijn. Zo dragen het Fries Museum en het Fries Verzetsmuseum bij aan een toekomstgerichte, democratische samenleving.