Friese meren

Friese meren

De Friese Meren is een toeristisch gebied in het zuidwesten en midden van Friesland. Vooral in de zomer trekt het gebied veel watersportliefhebbers aan. De gemeente Friese Meren is vernoemd naar dit gebied. De grootste en belangrijkste Friese meren zijn Groote Brekken (Grutte Brekken), Sneekermeer (Snitser Mar), Tjeukemeer (Tsjûkemar), Heegermeer (Hegemer Mar), Fluessen (Fluezen) en Slotermeer (Sleattemer Mar). De meeste Friese meren liggen in de zogenaamde Zuidwesthoek, maar de meren bij Grouw, Eernewoude en Bergum behoren meestal tot dit gebied. Tijdens het watersportseizoen in dit gebied organiseren SKS en IFKS de jaarlijkse Sneekweek en Skûtsjesilen. Wie weet tref je ook een B&B aan het water van de Friese meren.

Friese meren, De IJSSELkust

Tot 2024 gaan we de Friese IJsselmeerkust op vijf plekken versterken, verbeteren en verfraaien. Dit gaan ze doen omdat de Friese IJsselmeerkust is de afgelopen decennia steeds verder afbrokkelt. Sommige stranden zijn bijna verdwenen en natuurgebieden worden steeds kleiner. Het rijk en Friese partijen investeren samen bijna 17 miljoen euro in kustversterking. Daarnaast is het geld bedoeld om de kust nog aantrekkelijker te maken. Bijvoorbeeld door het verbeteren van natuurgebieden, het aanleggen van nieuwe fietsroutes, het creëren van betere plekken voor watersporters en kitesurfers en het beleven van cultureel erfgoed. Onder de naam Versterking Friese IJsselmeerkust werken het rijk, de provincie Fryslân, de gemeenten Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren, Wetterskip Fryslân en It Fryske Gea samen om de Friese IJsselmeerkust nog mooier en sterker te maken.

Ontstaan van het Lauwersmeer

De belangrijkste reden voor deze sluiting was beveiliging. Na de watersnoodramp in 1953 stond Rijkswaterstaat voor de keuze om de dijk rond de Lauwerszee te verhogen tot deltahoogte of de zeearm af te sluiten. Vooral onder druk van de Friese bevolking (actiekeuze: De Lauwerssé moat ticht!) werd laatstgenoemde gekozen. De Groningers  (vooral Zoutkampers) waren destijds minder blij met de sluiting, omdat hierdoor de garnalenvloot en de dorpshaven moesten worden verplaatst naar de nieuwe haven van Lauwersoog. Na sluiting droogde de hoge zeebodem (die voorheen tot het wad behoorde) op. In de beginjaren werd veel hiervan praktisch aan hun lot overgelaten, er werd hierdoor veel natuur gecreëerd. De voormalige kwelders langs de oude kust zijn omgevormd tot landbouwgrond. Door de afdamming en voortdurende instroom van de wateren van het Reitdiep, Dokkumer en Dokkumergrootdiep werd het zoute water eerst brak en daarna zoet.

Over de Friese Groote Brekken

De Groote Brekken is een langgerekt meer gelegen tussen Lemmer en Spannenburg. Het meer heet Groote Brekken omdat er in het verleden ook Kleine Brekken heeft bestaan, maar is drooggelegd. Via het Prinses Margrietkanaal, dat over het meer loopt, is Groote Brekken via Prinses Margrietluis verbonden met het IJsselmeer. In het noorden verbindt dit kanaal Groote Brekken met Koevordermeer.

Het Friese Sneekermeer

Het Sneekermeer staat vooral bekend om zijn grote populariteit onder watersporters. Snitser Mar is in de middeleeuwen ontstaan ​​uit de teelt van turf. Door het Sneekermeer loopt een zandrug die bekend staat als de Gravinneweg. Voorheen werd deze zandrug gebruikt om bij laag water door het Sneekermeer te waden. Het Sneekermeer bestaat uit het meer zelf, Goëngarijpsterpoelen, Zoutepoel en Gauwster Hoppen. Het Sneekermeer is via de Noorder Oudeweg verbonden met Langweerderwiel en via Houkesloot met Sneek.