Wil jij een museum in Friesland bezoeken?

museum friesland

Friesland heeft een rijke historie en daarom is het belangrijk dat deze niet vergeten wordt. Veel van deze historie is te vinden in museums. Er zijn enorm veel museums in Friesland. Van museums over de natuur tot aan museums over het sterrenstelsel. In deze blog vertellen wij jou waarom jij echt eens een museum in Friesland moet bezoeken. Ook vind jij uit in welke steden of dorpen deze museums te vinden zijn.

naar welk museum in friesland moet jij gaan?

Je hebt dus verschillende museums in Friesland. De ene is heel klein en de andere redelijk groot. In de onderstaande opsomming hebben wij 5 museums gekozen die het meest populair of origineel zijn binnen Friesland.

  • Het Fries Museum
  • Natuurmuseum Fryslân
  • Fries Scheepvaart Museum
  • Eise Eisinga Planetarium
  • Jopie Huisman Museum

Het Fries Museum

Allereerst, het Fries Museum. Dit museum kent een rijke geschiedenis van bijna 190 jaar. In 1827 werd het Provinciaal Friesch Genootschap ter beoefening der Friesche Geschied-, Oudheid- en Taalkunde (Fries Genootschap) opgericht door Franciscus Binkes, Hendrik Amersfoordt en Freerk Fontein. Het genootschap wilde ervoor zorgen dat de Friese identiteit bewaard bleef.
Het Fries Museum is te vinden in het hartje van Leeuwarden. Er is van alles te vinden over Friesland, zoals het zwaard van Grutte Pier, dingen over verzet in de Tweede Wereldoorlog en de eeuwenlange strijd tegen het water.

Ontstaan van de tentoonstelling

De Grote Historische Tentoonstelling van 1877 in Stadhouderlijk Hof was zo’n succes dat het Provinciaal Friesche Genootschap ter Beoefening van Friesche Geschiedenis, Oudheden en Taalkunde naar Eysingahuis aan de Koningsstraat kon verhuizen. Het museum werd op 13 april 1881 door de vereniging geopend. Aanvankelijk heette het museum eerst Het Museum. In de jaren 1992 tot 1997 werden werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot het ontwerp en de uitvoering van de uitbreiding en renovatie van het museum. De uitbreiding van architect Gunnar Daan betreft twee kleine bouwvolumes aan beide zeiden van de Turfmarkt. De museumgebouwen aan weerszijden van de straat waren verbonden door een tunnel onder de straat. Er waren ook interne renovaties. In 2006 vierde het Fries museum zijn 125-jarig bestaan.

Wilhelminaplein

Architect Abe Bonnema (1926-2001) liet na zijn overlijden 18 miljoen euro na aan het Fries Museum voor een nieuw gebouw aan het Wilhelminaplein (Zaailand). Het ontwerp moest van de architect Hubert-Jan Henket zijn. Over het nieuwe gebouw werd een referendum gehouden, waarbij de overgrote meerderheid van de kiezers tegen het nieuwe gebouw stemde. De uitslag van dit referendum was conform de referendumverordening echter nietig, omdat niet was voldaan aan de eis dat ten minste 30% van de stemgerechtigden tegen (of voor) moet stemmen voor een geldig resultaat.

Eind 2007 is het Fries Museum voor een korte tijd uit het grote bouwproject Nieuw Zaailand omdat de subsidie-eisen die door deadlines voor de oplevering van het casco werden gesteld niet gehaald konden worden. De bouw is gestart in 2010. Het gebouw is in 2012 opgeleverd. De inrichting van het nieuwe museumgebouw heeft een jaar geduurd. Op 13 september 2013 opende Koningin Máxima het nieuwe Fries Museum.

Prijs voor museums

Het Fries Museum is in 2015 de winnaar van de BankGiro Loterij Museumprijs geworden. In 2018 kreeg het museum voor de tentoonstelling Alma-Tadema, klassieke verleiding de Global Fine Art Award.

Missie van het Fries museum​

Het Fries Museum vergroot de waardering voor kunst en geschiedenis uit en in Friesland. Bewoners en bezoekers worden op een persoonlijke en dynamische manier betrokken bij de authentieke cultuur van Friesland in de wereld van vandaag en morgen.

Cultuur van het Fries museum

Friesland is de erfgenaam van een veel grotere Europese cultuur, die zich uitstrekte van Frankrijk tot Scandinavië. Het Fries Museum legt op een actuele manier de verbinding tussen de culturele heuvel die Friesland nu is en de wereld rondom Friesland. Deze houding is gebaseerd op de intrinsieke waarde en kwaliteiten van cultuur: naast de maatschappelijke effecten ook de verbindende, educatieve en economische waarde. Het Fries Museum helpt Friezen en bezoekers van Friesland om de wereld beter te begrijpen. Op basis van erfgoed uit het verleden is het museum een ​​spiegel voor de samenleving en een laboratorium voor wat de Friese samenleving in de toekomst kan zijn. Zo dragen het Fries Museum en het Fries Verzetsmuseum bij aan een toekomstgerichte, democratische samenleving.

Natuurmuseum Fryslân

Ten tweede bespreken we een plek die draait om natuur. Het Natuurmuseum Fryslân is ontstaan in 1923. Zoals vele musea is dit museum een initiatief door particulieren. Destijds besloten een paar inwoners van Leeuwarden besloten dat er een natuurmuseum moest komen.
De collectie van het museum is enorm groot. Het bestaat uit 347.000 voorwerpen die allemaal in het Kolleksje Sintrum Fryslân zijn opgeslagen. In het museum zijn ongeveer 10.000 voorwerpen te zien. Een museum in Friesland met alle mooie historie van de natuur!

Fries Scheepvaart Museum

Het Fries Scheepvaart Museum is een museum in Sneek. Je zou denken dat het hele museum draait om de geschiedenis van de scheepvaart van Friesland, maar ook is er veel te vinden over ijssporten en de stad Sneek. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Sneekweek, de Waterpoort en een zaal vol zilverwerk uit Sneek. Ook heb je er de IJszaal waar de Elfstedentocht centraal staat.
Kortom, het museum verteld je alles over de Friese wateren en het stelt zeker niet teleur!

Eise Eisinga Planetarium

Het Eise Eisinga Planetarium is een erg indrukwekkend en origineel museum. Het planetarium is te vinden in Franeker. Het raderwerk, gemaakt door Eise Eisinga, wat er te vinden is vormt het oudste planetarium ter wereld dat nog werkt. Een planetarium is een apparaat waarmee  de sterrenhemel kan worden getoond. Je ziet hier alle planeten in. Ook zijn er astronomische instrumenten, een filmzaal, wisselende exposities en aandacht voor de moderne sterrenkunde.

Jopie Huisman Museum

Het Jopie Huisman Museum is te vinden in één van de elf steden, namelijk Workum. Het museum staat in teken van kunstschilder Jopie Huisman. Het huidige museum is het tweede museum. Deze werd geopend in 1992 en uitgebreid in 2001. De eerste locatie was geopend in 1986.
Het is een van de meest populaire museums van het noorden. In Jopie Huismans werk voert hij je mee in zijn wereld en maakt hij je deelgenoot van zijn passies. Ook zeker een aanrader voor de kunstliefhebbers!

Meer informatie een bezienswaardigheden in Friesland?

Indien je meer informatie wilt over museums in Friesland kun je altijd kijken op het internet. Op de website van VVV Friesland staat ontzettend veel informatie over alle museums in Friesland. Ook is de website Visit Friesland goed op de hoogte met alle informatie rondom musea in Friesland.