WAT MAAKT FIERLJEPPEN ZO LEUK?

Friesland wordt door veel mensen gezien als een prachtige provincie waarin er nog veel aan tradities wordt gedaan. Naast de prachtige plekken en eigen taal heeft Friesland zelfs een aantal sporten die volledig Fries zijn. Fierljeppen is één van deze sporten. Het is een officiële sport en wordt veel beoefend binnen de provincie, maar ook in andere plekken in Nederland, zoals Utrecht en Groningen. Als je ‘fierljeppen’ letterlijk vertaald naar het Nederlands, krijg je “polsstokverspringen”. De sport is uitgevonden in 1767 en sindsdien altijd populair geweest in Friesland.

Wat is fierljeppen?

Fierljeppen is eigenlijk polsstokspringen, maar dan net iets anders. Toch is het makkelijk te begrijpen. De sprong bestaat uit verschillende onderdelen die er gezamenlijk voor zorgen dat er zo’n ver mogelijke afstand afgelegd wordt. De onderdelen zijn als volgt:

  1. Allereerst begin je met een sprint van ongeveer 30 meter. Tijdens deze sprint moet je goed op tempo komen, dit is belangrijk voor de uiteindelijke afstand die je aflegt.
  2. Je springt op de van tevoren klaargezette polsstok. Tijdens je oversteek naar de andere kant zorg je dat je zo hoog mogelijk in de polsstok klimt. Hoe hoger je klimt, hoe meer afstand je kunt springen. Deze afstand is natuurlijk alles waar het om gaat als je beoordeeld wordt en wilt winnen.
  3. Als je aan de overkant bent spring je van de polsstok af. Je belandt in een zachte ondergrond van zand waardoor je niet gewond raakt. Spring zo ver mogelijk.

Eigenlijk is fierljeppen dus helemaal niet zo’n lastige sport zodra je het eenmaal onder de knie hebt. Het vereist wel een staaltje techniek en het zal niet de eerste keer meteen goed gaan, maar elke fierljepper is ooit ook zo begonnen.

Fierljeppen in actie

Geschiedenis van fierljeppen

Al duizenden jaren wordt in de waterrijke gebieden binnen Nederland de polsstok al als vervoermiddel gebruikt om over de slootjes heen te springen. In de middeleeuwen werd de polsstok zelfs gebruikt als middel om over sloten heen te springen waardoor er een verrassingsaanval voorbereid kon worden. Hierna werd de polsstok grotendeels gebruikt als hulpmiddel bij een Friese traditie, genaamd eierzoeken. In 1767 bedacht men een sport waar de polsstok dus een groot onderdeel van was. De eerste wedstrijd werd gehouden in Baard, een dorp in Friesland. Op deze plek kreeg de sport dus een naam: Fierljeppen. Echter zijn de mensen buiten Friesland even goed in de sport als de Friezen zelf!

Wedstrijden worden vaak in de zomer gehouden. Dit komt omdat het toch wel een soort van watersport is waardoor het in de winter erg koud zou worden. De wedstrijden zijn meestal vrij toegankelijk voor publiek. In augustus worden er echte kampioenschappen gehouden. Deze kampioenschappen worden goed bezocht.

Wordt er ook aan fierljeppen gedaan in het buitenland?

De NFB (Nederlandse Fierljepbond) stimuleert het beoefenen van de sport zowel binnen als buiten Nederland. Dit doen zij omdat ze het belangrijk vinden dat de sport behouden wordt. Zo wordt de sport zelfs actief beoefend in landen als België, Japan en Zuid-Korea.
Wil je nu meer weten over Friese sporten, tradities of Friesland in het algemeen? Kijk dan op onze website voor meer informatie.