KEN JIJ HET VERHAAL VAN GRUTTE PIER?

Er zijn veel verschillende helden in de geschiedenis van de Nederlandse provincie Friesland. Één van deze helden was Grutte Pier, een reusachtige man die bekend staat om zijn verrichtingen als een legendarische krijger.

Zijn officiële naam was Pier Gerlofs Donia. In Friesland staat hij dus beter bekend als Grutte Pier. Vertaald naar het Nederlands is dit Grote Pier. Hij kwam uit een bijzondere familie, want zijn moeder was van adel. Zijn vader was boer. Ook had hij zelf een gezin met zijn vrouw Rintsje Syrtsema, zoon Gerlof Piers Donia en zijn dochter Wobbel Piers Donia.  Pier staat onder andere bekend voor zijn verrichtingen als:

  • Boer, zijn vader was ook een boer en het was vooral in deze tijd logisch dat hij de boerderij op een bepaald moment overnam
  • Zeerover
  • Krijgsheer
  • Vrijheidsstrijder
  • Kaper

Een groot gedeelte van de Friese bevolking is bekend met de legende. Hier is hij ook erg geliefd omdat hij zich hard maakte voor de strijd van een onafhankelijk Friesland.
Hij werd geboren in 1480 in Kimswerd. Hij had een reusachtige lengte, namelijk wel 2,15 meter. 40 jaar later, in 1520, overleed hij. Nadat hij overleed is hij begraven onder de Martinikerk in Sneek. Er staat een standbeeld van hem in Kimswerd.

Grutte pier standbeeld

Wat is het verhaal van Grutte Pier?

In 1515 waren er in Nederland veel soldaten van de Zwarte Band. Deze soldaten waren Duitse landsknechten in dienst van de Saksen, een soort huurlingen dus. Veel mensen hadden grote angst voor deze soldaten. Ze wilden Friesland bezetten en veroveren. Ze vielen Friesland diverse malen aan. Grote Pier was niet heel bang, hij was tenslotte een reusachtige man. Ze kwamen naar Kimswerd, zijn woonplaats. Het hele dorp werd afgebrand waaronder ook de boerderij van Pier. Naast heel veel andere dorpsgenoten en familieleden stierven ook Pier zijn moeder en zoon.

Pier was zijn hele bezit en een deel van zijn gezin verloren. Hij kwam in opstand tegen degenen die in zijn ogen de bezetter waren. In Arum richtte hij een leger op met als naam de Arumer Zwarte hoop. Dit leger bestond op het begin voornamelijk uit arme boeren en verarmde edelen. Op een gegeven moment voegden zich hier Gelderse huurlingen bij. Hun vijanden noemden ze hierna ‘”Gelderse Friezen”. Het leger werd geleid door Grutte Pier. Onder zijn leiding vonden er veel gevechten plaats met als doel het in stand houden van het min of meer ‘’vrije’’ Friesland.

Op een dag zei een waarzegster dat Pier dat hij op zee zou sterven. Hierom besloot hij te stoppen met varen en hij verhuisde naar Sneek waar hij later stierf omdat hij zijn weg niet kon vinden in de stad

Hoe sterk was Grutte Pier nu echt?

Gezien het feit dat hij 2,15 meter lang was moest hij vast ook erg sterk zijn geweest. Echter is het natuurlijk niet na te gaan omdat hij er niet meer is. Verhalen beweren dat hij een paard van 500 kilo op kon tillen. Ook werd er gezegd dat hij muntstukken met zijn vingers kon buigen.

Wil je nu meer weten over Friese helden of Friesland in het algemeen? Kijk dan op onze website voor meer informatie.