KAATSEN, HEB JIJ HET AL GESPEELD?

Voordat we aankomen bij waarom kaatsen zo populair is gaan we je eerst vertellen wat kaatsen is en hoe kaatsen wordt gespeeld. Dit doen we zodat je wat meer context hebt over de sport.

Want wat is kaatsen eigenlijk? Kaatsen is een balsport dat wordt gespeeld in parturen (teams) bestaande uit drie kaatsers. Binnen dit team heeft ieder lid zijn eigen taken. Het spel draait hoofdzakelijk uit een team dat moet opslaan en de tegenstander die de bal terug slaat. Het team dat opslaat brengt de bal in het spel, dit doet hij door hem onderhands op te slaan naar de tegenstander. De bal moet zo’n 30 meter afleggen om in het veld van de tegenstander te komen. Dit noemen ze vakken, deze vakken bestaan uit ongeveer 19 bij 4,5 meter breed.

Parturen kunnen op verschillende manieren gespeeld worden:

  • Vrije formatie
  • Spelers worden door hun vereniging geplaatst in een afdelingspartij.
  • Spelers geven zichzelf individueel op.
Kaatsen

Hoe wordt kaatsen gespeeld?

Om wat dieper te vertellen hoe kaatsen werkt gaan we je uitleggen hoe kaatsen word gespeeld en de worden de algemene spelregels toegelicht. Het vak waar we zonet al iets over verteld hadden wordt verdedigd door 2 spelers die de bal terug proberen te slaan. Zij mogen dit doen als de bal nog in de lucht is, of als de bal 1 keer heeft gestuit. Als de bal goed wordt geraakt, kan deze over de achterlijn van het veld gaan. Dit is een bovenslag in het spel. Zo krijgt het team een punt.

Het kan ook zijn dat de opslager een mooie bal geeft die niet terug kan worden geslagen. Dan krijgt het andere team een punt. Na het opslaan en terugslaan kan de slag net zolang doorgaan totdat het niet meer kan worden teruggeslagen. Je kan het zien als bij tennis, hier kan de bal ook de hele tijd heen en weer gaan. Op de plaats waar de bal eindigt komt een kaats.

Wanneer er sprake is van twee kaatsen, ruilen de teams en worden de rollen omgedraaid in het spel. De kaatsen worden aangegeven aan de hand van een wit en rood blokje. Het team dat de hele tijd heeft opgeslagen mag nu in het perk slaan. Het is nu aan hen om de bal terug te slaan.

Hoe werkt de puntentelling van kaatsen?

De puntentelling kun je ook vergelijken met tennis. De telling gaat van 2,4, 6 en 8. Heb je vier slagen gewonnen dan heb je acht punten weten te bemachtigen. Deze 8 punten betekent een eerst, bij tennis noemen ze dit een game. In totaal wordt er gespeeld om 6 eersten, op deze manier kan het verliezende partuur maar maximaal 5 parturen winnen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat ze maar 1 of 2 parturen weten te behalen.

Waarom is kaatsen zo populair?

Heel lang geleden werd het kaatsen al gespeeld. Zo begon in 1854 de PC op het Sjûkelân in Franeker (In Franeker staat ook het planeterium van Eise Eisinga). De Permanente Commissie organiseert dit sindsdien elk jaar op de 5de woensdag in juli. De PC heeft kaatsen voor een groot deel zo groot en populair gemaakt. De PC is uitgegroeid tot een kaatsevenement die meer dan 10.000 bezoekers trekt ieder jaar! Sinds 1978 wordt het vrouwen PC gespeeld, dit vind plaats in Augustus.